Yoga Mats

MANDALA CORK YOGA MAT

SHAKTI WARRIOR

£89.00

CHAKRA HEMP YOGA MAT

SHAKTI WARRIOR

£89.00

Chakra Vegan Suede Yoga Mat

Babyfaceyoga

£59.00

Kundalini Yoga Mat

SHAKTI WARRIOR

£89.00

SHIVSHAKTI PRO HEMP YOGA MAT

SHAKTI WARRIOR

£89.00

Non Slip Yoga Mat

Kati Kaia

£95.00

Chakra Cork YOGA MAT

SHAKTI WARRIOR

From£79.00

Satya CORK YOGA MAT

SHAKTI WARRIOR

£89.00

Cork Yoga Mat

Babyfaceyoga

£45.00

ShivShakti Pro Cork YOGA MAT

SHAKTI WARRIOR

£89.00

Yoga Starter Kit

Kati Kaia

From£110.00

Blue Yoga Starter Kit

Kati Kaia

From£110.00

Thick Non-slip YOGA MAT

Kati Kaia

From£85.00

Non-slip YOGA MAT

Kati Kaia

From£85.00

MANDALA PRO HEMP YOGA MAT

SHAKTI WARRIOR

£89.00